Get Adobe Flash player

Prosjekt SAMSPILL

altRimfrost kan med stor glede meddele at 7 av 8 Midt-tromskommuner ble SAMSPILLkommuner i 2011. Vi gjennomførte en vellykket SAMSPILLturné, der over 600 publikummere så forestillingen "Skal vi?". Nå har vi startet runde to, og har allerede mottatt positivt svar fra Berg, Dyrøy og tranøy kommune.

OM PROSJEKT SAMSPILL

SAMSPILL er et samarbeidsprosjekt innen scenekunst mellom Midt-Tromskommunene og Rimfrost Teaterensemble. Prosjektets mål er å skape en positiv og sterk utvikling innen kommunen og regionens kulturtjeneste- og opplevelsestilbud.

Prosjekt SAMSPILL har i utgangspunktet en prøveramme på 3 år (2011-2013). Prosjektet hadde som mål å samle de 8 Midt-Troms kommunene for å felles styrke den kulturelle veksten i regionen. SAMSPILL 2011 er nå gjennomført, og 7 av de 8 Midt-Troms kommunene var involvert i prosjekte. I 2012 håper vi at vi får med oss 8 av 8 kommuner.

RAMMENE FOR PROSJEKTET

Hver involverte Midt-Troms kommune tildeler et årlig tilskudd til prosjekt SAMSPILL. Disse midlene benyttes til en årlig SAMSPILLforestilling sammen med finansiering fra Rimfrost. Hver av de involverte kommunene disponerer to visninger av denne forestillingen. Rimfrost Teaterensemble garanterer at forestillingene er kvalitetssikret og på et profesjonelt nivå.

Den enkelte kommune avgjør hvem som skal stå som arrangører for forestillingen og dermed hvem som skal få billettinntektene for forestillingen. Det kan være kommunen selv eller idrettslag, bygdelag, korps o.l. På denne måten gir prosjektet mulighet for kommunen å tjene inn deler av utgiftene, eller om ønskelig støtte frivillige lag og foreninger.


Prosjektet for 2012 har fått arbeidstittelen "Ildsjel" og vil ha premiere juni 2012. Mer sier vi ikke foreløbig...

Rimfrost Teaterensemble har nå søkt og informert i alle Midt-Tromskommunene og håper at kommunene ser gevinsten av å være med på dette prosjektet.