Get Adobe Flash player

Kunsten å formidle

Kurs i presentasjonsteknikk og formidling.

La karakteren leve

Kurs i rolle og karakterbygging for teater.

Kultur i undervisningen

Kurs i bruk av musikk, dans og drama i undervisningen.

Kultur som innlæringsmetodikk

Kurs i faglig innlæringsmetodikk ved hjelp av kulturell pedagogikk. Dette kurset er spesialtilpasset for yrkesgrupper som jobber med barn, unge eller voksne med spesielle behov.

Psykososial teambuilding

Kurs i psykososialt arbeide for utviklingen av en inkluderende og motivasjonsbasert arbeidsplass.