Get Adobe Flash player

KUNSTNERISKE VISJONER FOR RIMFROST TEATERENSEMBLE


Rimfrost Teaterensemble er skapt på en solidarisk grunnlag, der ensemblet har som mål å fremme de kunstneriske interessene til medlemmene i Rimfrost. Når mennesker får jobbe ut fra eget engasjement og initiativ har vi tro på at det skaper en god grobunn for kunstnerisk kvalitet. Samt vil dette føre til intern trivsel og variasjon i uttrykk. Vi ønsker å overraske. Leder av Rimfrost Teaterensemble vil allikevel være den som er kunstnerisk ansvarlig og som dermed har ansvar for at ensemblets produkter er kvalitetssikret.

Rimfrost har som overhengende visjon er å bidra med grensesprengende og nyskapende scenekunst til distriktet. Denne tanken er knyttet til en oppfattelse av at scenekunst angår alle mennesker uavhengig av alder, bosted og kjønn. Scenekunst er berikende for samfunnet, og gir positive synergieffekter både for tilskuere og deltagere.

Rimfrost søker å være et innovativt teater som kommuniserer både med grasrota og fagpersoner. Våre oppsetninger skal spilles der folk bor og bli en naturlig del av distriktssamfunnet. Vi bringer scenekunsten til folks egne arenaer, og på denne måten senker terskelen for å oppleve scenekunst og «ufarliggjør» kunstformen.

Vi har tro på at teateret og scenekunsten kan få en renessanse som møteplass for folk. En møteplass hvor familier, venner, kollegaer, foreldre og barn kommer sammen til diskusjoner, opplevelser, oppdagelser og for å bli berørt.


Kunstnerisk retningsviserpil for produksjonene til Rimfrost Teaterensemble:

  • Produksjonen skal kommunisere like godt for et publikum uten teaterfaglig kompetanse som et publikum med teaterfaglig kompetanse.
  • Produksjonen skal være innovativ gjennom konsept, tekst/materiale, scene/scenografi, musikk, målgruppe eller form.
  • Produksjonen skal fomidle verdier som likeverd, antirasisme, nestekjærlighet og likestilling på tvers av religion, kjønn, helse og legning.
  • Produksjonen skal være samfunnsaktuell.
  • Produksjonen skal være disponibel til å spilles på de små scenene i distriktene.
  • Produksjonen skal overraske med valg av spillested.
  • Produksjonen skal berøre sitt publikum.

Minst ett av punktene må oppfylles i hver ny teaterproduksjon for Rimfrost Teaterensemble.


altKristine Myhre Tunheim, Alexander Rindestu og Jeanette Solbakken

Rimfrost Teaterensemble 15.april 2011